Отчет за II тримесечие за касовото изпълнение на Бюджета и ССЕС

Отчет Бюджет,ДЕС, КСФ и ЧС

От Община Бойница