ОБЯВА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-януари-2023

От Община Бойница