Заповед за прекратяване на публичен търг

Заповед за прекратяване на публичен търг

От Община Бойница