Обява за заседание на ОС Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-септември-2022

От Община Бойница