Обява за заседание на Общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юли-2022

От Община Бойница