Строителни разрешения и удостоверения за въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация 2021
Стр. Разрешения 2021
Стр. Разрешения 2022

От Община Бойница