Местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

изтегли Word.doc

От Община Бойница