ОБЯВА ЗАСЕДАНИЕ ОС

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-февруари-2022

От Община Бойница