Обява за заседание на Общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2021

От Община Бойница