Одитен доклад

Одитен доклад за извършен текущ контрол на периодичните отчети на Община Бойница за 2012 г.

изтегли PDF

От Община Бойница