Списък на заличените лица за И НС на 11.07.2021 г

fpzalns_05-03-00

От Община Бойница