Заповед агит-материали избори 11-07-21

Зап. 117 агит. матер. избори НС 11.07.2021 г Бойница

От Община Бойница