Гласуване лица без валиден документ за самоличност

Гласуване лица без валиден док. за самолич.

От Община Бойница