Списък на заличените лица за изборите на 04.04.2021 г

fpzalns_05-03-00

От Община Бойница