Видеоклипове в страницата на ЦИК

Линк разяснителна кампания
https://www.cik.bg/ns2021/campaign/video

От Община Бойница