Публична покана за обществена поръчка

1. Ремонт на ІV кл. път 12118 Шишенци-Градсковски колиби от км. 3+700 до км. 4+500 – почистване, изкърпване, подготовка на основа и полагане на асфалтобетон;

2. Ремонт на покрив и сграда на кметство с. Бориловец, община Бойница – препокриване, подмяна на летвена обшивка и дървена конструкция, изкърпване на външна мазилка и др.


Изтегли всички образци и документи 1

Изтегли всички образци и документи 2

От Община Бойница