Определяне размера на местни данъци и такси

Н А Р Е Д Б А

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Изтегли / виж документ – word.doc

От Община Бойница