Определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница

Н А Р Е Д Б А

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница.

Изтегли / виж документ – word.doc

От Община Бойница