Насрочено заседание на общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-октомври-2020

От Община Бойница