Обява за заседание на Общински съвет Бойница

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-август-2020

От Община Бойница