ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юни-2020

От Община Бойница