Списък на заличените лица

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.БОЙНИЦА кметство: ………………. секция № 001
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
БОЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
БОЯН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА НЕНОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ЖЕНИ МАРИНОВА РУСКОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА ОСЕНСКА
НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА АШИМОВА
НЕЗАБРАВКА РАЙНОВА КАЦАРОВА
ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МАРЧОВ ВЪЛЧОВ
СОНЯ МЕТОДИЕВА КОСТАДИНОВА
СОНЯ СЛАВОВА МАРИНОВА
ЦАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВАЧОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.БОРИЛОВЕЦ кметство: ………………. секция № 002
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АННА ЙОЗОВА РОНЧЕВА
БИСЕРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛ ТОДОРОВ ПРЕДУШЕВ
ВЕНКА ТОДОРОВА КОСТОВА
ВЕСКА АВРАМОВА ТОБОШАРОВА
ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЮЛВЕР САЛИЕВА АЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОСМАН
ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
МАРИЕТА ТОДОРОВА ПРЕДУШЕВА
МАРИЯ КРАЧУНОВА НЕЛОВА
МАЯ ИВАНОВА ЛУКАНОВА
МИЛКА СТОЯНОВА ЦЕНОВА
МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
МЛАДЕНКА ВАНКОВА ЗДРАВКОВА
НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА НЕНОВА ЧОЛАКОВА
ПЕТРА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА
РАДКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА
САШКА АСЕНОВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛИНА ВЕНЦЕСЛАВОВА СПАСОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
СНЕЖКА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА
ТАТЯНА ЦВЕТКОВА САНДУЛОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЛАТИНСКА
ХРИСТИНА ЦЕНОВА ЛАЗАРОВА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.РАБРОВО кметство: ………………. секция № 005
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
КРУМ ЕРУСАЛИМОВ РИЗОВ
САШО АСЕНОВ ИЛИЕВ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН, община БОЙНИЦА,
населено място С.ШИШЕНЦИ кметство: ………………. секция № 006
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ИВАЙЛО РАДЕВ РАДЕВ
КАТЕРИНА ЦАЛОВА ЦАЧОВА

От Община Бойница