Определяне на избирателна секция в Община – Бойница за избиратели с увреждания за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г

З А П О В Е Д

№ 53

с. Бойница,18.04.2013 г.

Относно : Определяне на избирателна секция в Община – Бойница за избиратели с увреждания за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г

На основание чл. 13, ал. 1 от ИК и Решение № 2392-НС от 08.04 .2013 г на ЦИК

За произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. в Община Бойница, област Видин

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Избирателна секция за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания:
Секция № 050300001 с.Бойница – пенсионерски клуб, ул. „Пуйо войвода” № 28.
2. Телефон 09333 2438 в община Бойница , на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден на лица с увреждания на опорно –двигателния апарат и/ или на зрението. Заявленията се приемат всеки работен ден от 21.01.2013 г от 8,30-12,00 и 13,30-17,00 часа.
3. В помещенията СИК да се изградят кабини с размери не по-малко от 210/170 см, вход не по-тесен от 90 см и равен плот.
Препис от заповедта да се връчи на директор дирекция „СА”, кмета на кметство с. Раброво и кметските наместници, да се изпрати на РИК – Видин и да се обяви публично на населението на общината .
Контрол по настоящата заповед възлагам на директор дирекция „СА” на общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ Анета Генчева /

От Община Бойница