Анкета на Министерство на физическото възпитание и спорта

Aнкета : www.anketa.mpes.government.bg , посредством която Министерство на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.

От Община Бойница