Решение на Общински съвет за приемане на Бюджета

Решение на Общински съвет за приемане на Бюджета , Бюджет 2020 г. на община Бойница и делегиран бюджет на ОУ“Васил Левски“ с.Бойница.
Бюджет 2020
Бюджет ОУ Васил Левски
Решение ОБС архив

От Община Бойница