Обява за заседание на Общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-февруари-2020

От Община Бойница