Покана за консултации

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34, АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 05.04.2013Г. ОТ 10:00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕРЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.
КАНЯТ СЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КАКТО И ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

КМЕТ НА ОБЩИНА – БОЙНИЦА

От Община Бойница