Заповед и избирателни списъци

Зап. 170 агит. матер.
Избирателен списък част II за МИ 2019

От Община Бойница