ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-септември-2019

От Община Бойница