Обявление за процедура за набиране на предложение за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” за 2019-2020 учебна година

Обява за процедура

От Община Бойница