Избирателен списък за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 12 май 2013 Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА: БОЙНИЦА
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОЙНИЦА

СЕКЦИЯ № 001 – виж

СЕКЦИЯ № 002 – виж

От Община Бойница