Обява за заседание на Общински съвет

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-юли-2019

От Община Бойница