Разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност

Ф О Р М У Л А

За разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност „ОУ” в Община Бойница обл.Видин за 2013 г.

І. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА

Средства по ОКФ = „БУ х ЕРС х м%”,
Където „БУ” е броя на учениците; „ЕРС” е единен разходен стандарт, а „м” е числото 100 .

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Няма утвърдени допълнителни компоненти.

ІІІ. ОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА

СФ = БУ х ЕРС,
Където СФ – средства по формулата, БУ – брой ученици и ЕРС – единен разходен стандарт.

———————————————————————————————-

Ф О Р М У Л А

За разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейност „ЦДГ” в Община Бойница обл.Видин през 2013 година.

І. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА

Средства по ОКФ = „БД х ЕРС х м%”,
Където „БД” е броя на децата; „ЕРС” е единен разходен стандарт, а „м” е числото 100 .

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Няма утвърдени допълнителни компоненти.

ІІІ. ОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА

СФ = БД х ЕРС,
Където СФ – средства по формулата, БД – брой децата и ЕРС – единен разходен стандарт.

От Община Бойница