Разяснителна кампания на ЦИК за избори ЕП 2019

Видео клипове с разяснение на следния линк:
https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

От Община Бойница