Покана за публично обсъждане отчет 2018

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2018

От Община Бойница