Покана за публично обсъждане на проект бюджет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2019

От Община Бойница