Заседание на Общински съвет Бойница на 21.12.2018

ОБЯВА-ЗАСЕДАНИЕ ОБЩ.СЪВЕТ-декември-2018

От Община Бойница