Обява удължаване срока ЗП 2019 г.

Обява удъл. срока ЗП 2019 г. (1)

От Община Бойница