Основен ремонт покриви на сгради общинска собственост

Dogovor 30 – 31.08.18

Споразумение – 31.08.18

От Община Бойница