СПИСЪК по населени места на лицата, одобрени да бъдат включени в проект „Предоставяне топъл обяд – Бойница“

СПИСЪК-БОЙНИЦА

От Община Бойница