П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.7, АЛ.4 ОТ ЗПУГДВМС И ЧЛ.34, АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, НА 12.12.2012Г. ОТ 10,00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г.
КАНЯТ СЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ И ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ.

КМЕТ НА ОБЩИНА – БОЙНИЦА

От Община Бойница