Разяснение по ОП Снегорин

Въпрос2

От Община Бойница