Процедура избор на изпълнител за Пространствено и архитектурно благоустройствено решение

Процедура избор на изпълнител за Пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и парк в централната част на с. Бойница.

Съобщ.ЦП площад

Протокол площад – 01.06.18

Договор Площад – 21.06.18

Допълнително споразумение – 19.10.2018

От Община Бойница