Процедура избор на изпълнител за Пространствено и архитектурно благоустройствено решение

Процедура избор на изпълнител за Пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и парк в централната част на с. Бойница.

Съобщ.ЦП площад

Протокол площад

Договор Площад

От Община Бойница