Разпределяне на средствата получени по ЕРС за делегирана от държавата дейност 322

Утвърдената формула за разпределяне на средствата получени по ЕРС за делегирана от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ за 2018 г. и утвърдените бюджети на ОУ“Васил Левски“ с.Бойница и ОУ „Христо Ботев“ с.Раброво.

Бюджет ОУ В.Левски 2018 г.

Бюджет ОУ Хр.Ботев 2018 г.

Утвърдена формула

От Община Бойница