Покана за публично обсъждане на Бюджет 2018 г

ОБЩИНА БОЙНИЦА
3840 Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс:09 333 2436,

П О К А Н А
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Бойница организира
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Проекта за общинския бюджет за 2018 година на 03 януари 2018 година от 10 часа в Ритуалната зала на общината.
Предложенията по бюджета се предават в писмен вид.

От Община Бойница