Протокол 3-26.10.2017 г

Протокол 3-26.10.2017 г. за подбор и класиране на резервни кандидат потребители за услугите ДП, СА и ЛА по проект “Грижа и подкрепа в семейството”

Протокол 3-23.10.2017

От Община Бойница