Обява по проект “Грижа и подкрепа в семейството” – допълнителен подбор на потребители и персонал на услугите ДП, СА и ЛА

Обявление – 3 подбор

От Община Бойница