Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации на кметове и общински съветници

Декларация по чл. 12-1 – Изтегли

Декларация по чл. 12-2 – Изтегли

Декларация по чл. 12-3 – Изтегли

Декларации на служители на общинска администрация

Декларация по чл. 12-ОА1 – Изтегли

Декларация по чл. 12-ОА2 – Изтегли

Декларация по чл. 12-ОА3 – Изтегли

Декларация по чл. 12-ОА4 – Изтегли

Декларации държавни служители

Декларация по чл. 12-ДС1 – Изтегли

Декларация по чл. 12-Cveti – Изтегли

От Община Бойница