Списък на заличените лица

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 001 населено място С.БОЙНИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. БОЖАНКА ВЪЛЧЕВА ЦОКОВА

2. БОЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

3. ВАСИЛ ТОДОРОВ ПРЕДУШЕВ

4. ВЕНКА ТОДОРОВА КОСТОВА

5. ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

6. ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА

7. ГЮЛВЕР САЛИЕВА АЛИЕВА

8. ДИМО ВЪЛЧЕВ ДИШОВ

9. ДИНКА ВЪЛЧОВА ГЬОРОВА

10. ЕЛЕНКА ВЕЛИКОВА НЕНОВА

11. ЕЛИСАВЕТА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

12. ЖЕНИ МАРИНОВА РУСКОВА

13. ИВАНКА НАКОВА ВЪЛЧЕВА

14. МАРИЕТА ТОДОРОВА ПРЕДУШЕВА

15. МИЛЕНА ИЛИЕВА ОСЕНСКА

16. МЛАДЕНКА ВАНКОВА ЗДРАВКОВА

17. НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА АШИМОВА

18. НЕЗАБРАВКА РАЙНОВА КАЦАРОВА

19. ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ

20. ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

21. ПЛАМЕН МАРЧОВ ВЪЛЧОВ

22. РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТАНОВА

23. СОНЯ СЛАВОВА МАРИНОВА

24. ЦАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

25. ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВАЧОВА

26. ЦЕНКО СТОЙКОВ ЦЕНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 002 населено място ……………..

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА

2. АННА ЙОЗОВА РОНЧЕВА

3. БИСЕРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

4. БРАНКО КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

5. ВЕСКА АВРАМОВА ТОБОШАРОВА

6. ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

7. ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

8. ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ДИНУЛОВА

9. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ОСМАН

10. ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

11. ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

12. МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ

13. МАРИЯ КРАЧУНОВА НЕЛОВА

14. МАЯ ИВАНОВА ЛУКАНОВА

15. МИЛКА СТОЯНОВА ЦЕНОВА

16. МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

17. НАДЕЖДА МАНОЙЛОВА ПЕТРОВА

18. ПЕНКА НЕНОВА ЧОЛАКОВА

19. ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

20. САШКА АСЕНОВА СИМЕОНОВА

21. СВЕТЛИНА ВЕНЦЕСЛАВОВА СПАСОВА

22. СНЕЖАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

23. СНЕЖКА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА

24. ТАТЯНА ЦВЕТКОВА САНДУЛОВА

25. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЛАТИНСКА

26. ХРИСТИНА ЦЕНОВА ЛАЗАРОВА

27. ЦВЕТА ПАНТАЛЕЕВА ГЕОРГИЕВА

28. ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 004 населено място С.ПЕРИЛОВЕЦ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 005 населено място ……………..

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ГАЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

2. ПЪРВА КИРИЛОВА КАЛИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община БОЙНИЦА

секция № 006 населено място С.ШИШЕНЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ИВАЙЛО РАДЕВ РАДЕВ

2. НИКОЛИНА ВЪТКОВА ПЕКОВА

3. ЦВЕТАНА НИНОВА БОЖКОВА

От Община Бойница