Подаване на електронно заявление за вписване в избирателния списък на изборите за НС – 26.03.2017 г

Подаване на електронно заявление в община Бойница, област Видин за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г

Изтегли документ

От Община Бойница